• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Garwolin w czasach II Wojny Światowej 1939-1945
People operations : automate HR, design a great employee experience, and unleash your workforce
Postrzeganie islamu w perspektywie bezpieczeństwa narodowego Polski
Advanced introduction to cybersecurity law
 
Akademia Sztuki Wojennej
Joint Logistic Support Group in the tasks logistical support of NATO operations
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Statut Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. / Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
System cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.7.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : przegląd i terminologia
global cyber-vulnerability report
Kali Linux : testy penetracyjne
Podręcznik pentestera : bezpieczeństwo systemów informatycznych
Brak okładki
Cybersecurity in China : the next wave
 
Biblioteka StratCom
Brzydka prawda : kulisy walki Facebooka o dominację
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
Władza w sieci : jak nami rządzą social media
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola i miejsce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Prowadzenie wojny, kierowanie siłami zbrojnymi oraz planowanie wojenne w latach 1918-1939
Brak okładki
Przygotowanie i prowadzenie działań wojsk obrony terytorialnej w rejonach odpowiedzialności
Brak okładki
Tadeusz Kotarbiński : prakseologia w zarządzaniu : wybór tekstów źródłowych. Cz. 2
Brak okładki
Organizacja miejsc tymczasowego zakwaterowania dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych : praca licencjacka
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie działań bojowych przez plmb na obiekty morskie" : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Plan tematyczny I roku studiów Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju od roku akademickiego 1989/1990
Brak okładki
Metodyka opracowania i przeprowadzenia ćwiczenia szkieletowego : skrypt
Brak okładki
Wybrane problemy współdziałania korpusu OPK ze związkami taktycznymi i oddziałami wojsk OPL w czasie przegrupowania wojsk, podczas pokonywania szerokich przeszkód wodnych
Brak okładki
Dokumentacja do tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" : ocena poziomu absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i ich przygotowanie do pracy zawodowej : opracowanie naukowo-badawcze : [temat nr 50/74]
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store