• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
No cover
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
No cover
Straż Graniczna w realizacji polskiej polityki migracyjnej : rozprawa doktorska
No cover
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
No cover
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe