• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki
Procedury petycyjne w systemie ochrony praw człowieka ONZ : rozwój-specyfika-znaczenie dla bezpieczeństwa ludzkiego
Organizacja systemu rozpoznania wojskowego we współczesnych operacjach militarnych
Wielka Brytania wobec stanu wojennego w Polsce (1981-1983)
Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem : krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym