• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. tom 25
Brak okładki
Kazachstan : tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo
Brak okładki
Współczesne zarządzanie. T. 2,
Brak okładki
Zanim zbudowano Gdynię..." : wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich
Brak okładki
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2,