• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Discrete data analysis with R : visualization and modeling techniques for categorical and count data
Wojna i pokój
Podstawy zarządzania procesami
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
Teorie komunikowania masowego
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Ochrona ludności w wybranych państwach europejskich : praca naukowo-badawcza : kod pracy III.2.6.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Teletransmisyjne systemy cyfrowe i rodzaje central telefonicznych : (materiał pomocniczy)
Brak okładki
Zastosowanie bojowe samolotów bezzałogowych i koncepcja ich użycia w Siłach Zbrojnych RP : studium taktyczne
Brak okładki
Powietrzno-lądowe natarcie związku taktycznego : materiał teoretyczny
Brak okładki
Strategia bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich
Brak okładki
Instytucjonalno-organizacyjne i społeczne aspekty funkcjonowania kadry w jednostkach o strukturze wielonarodowej : studium. Część 1
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Wielka czwórka = four : ukryte DNA : Amazon, Apple, Facebook i Google
Brak okładki
Conflict in cyber space : theoretical, strategic and legal perspectives
Brak okładki
Digital forensics and incident response : an intelligent way to respond to attacks
Brak okładki
Cybersecurity in France
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zbiór materiałów do określania możliwości bojowych wojsk OPK : Zeszyt nr 2,
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 303 : operacja obronna armii w toku działań zaczepnych frontu : zajęcie 14 : omówienie planu zabezpieczenia chemicznego operacji obronnej armii : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Sprawozdanie z badań nad wpływem obiegu informacji na przebieg ćwiczenia
Brak okładki
Służba sztabów i rozpoznanie
Brak okładki
Podręczny słownik polsko-rosyjski