• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Zdolności pododdziałów wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym : rozprawa doktorska
No cover
Doskonalenie zawodowe żołnierzy żandarmerii wojskowej : rozprawa doktorska
No cover
Threat mitigation and detection of cyber warfare and terrorism activities
No cover
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
W Polsce, czyli wszędzie : rzecz o upadku i przyszłości świata / Edwin Bendyk