• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Eksploatacja i nadzór nad środkami bojowymi w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
Brak okładki
Program studiów : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 20120/2021
Brak okładki
Cyberspace threat landscape : overview, response authorities, and capabilities
Brak okładki
Cyberethics : morality and law in cyberspace