• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Maskowanie wojsk i obiektów na przykładzie doświadczeń wybranych państw
Ładunkoznawstwo dla logistyki : wybrane problemy
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : dokumenty
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy