• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918
Program studiów : studia II stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Kształtowanie wizerunku sił zbrojnych jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku : rozprawa doktorska
Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym
Samochód patrolowo-interwencyjny DZIK