• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Czołgi : historia broni pancernej
Cyberspace sovereignty : reflections on building a community of common future in cyberspace
Prawo karne : podręcznik dla aplikantów
Wstęp do prawoznawstwa
Europejski podręcznik dotyczący zaopatrywania obronnego PKN-CEN/CWA 15517