• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Trzecia Rzesza : narodziny i zmierzch szaleństwa
Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji : istota, dylematy, wyzwania
Procedury petycyjne w systemie ochrony praw człowieka ONZ : rozwój-specyfika-znaczenie dla bezpieczeństwa ludzkiego
Wojskowa Temida : dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w dugiej polowie XVII wieku
Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem : krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym