• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statystyka społeczna : procesy społeczne, źródła danych i metody analizy
Gapa z zielonym wieńcem czyli z szachownicą przeciwko tryzubowi : pierwsza wojna światowa polskich skrzydeł 1918-1919
Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli Jak wzrastać na peryferiach Europy?
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej