• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Rethinking readiness : a brief guide to twenty-first-century megadisasters
No cover
Kształtowanie wizerunku sił zbrojnych jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku : rozprawa doktorska
No cover
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
No cover
E-learning w procesie doskonalenia kadr organizacji obronnych : rozprawa doktorska
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP