• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Handbook of unmanned aerial vehicles. Vol. 4
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : badania - technologie - bezpieczeństwo
Analyzing intelligence : national security practitioners' perspectives
Nadchodzi III wojna światowa : czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?
Unmanned aerial vehicles : robotic air warfare 1917-2007
 
Akademia Sztuki Wojennej
Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenie SW: 38C01 : (GO: transportu i ruchu wojsk) : (kod 9101016) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem skażeń radiologicznych : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Brak okładki
Threat level red : cybersecurity research programs of the U.S. government
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
2020 cyber security and cyber law guide
 
Biblioteka StratCom
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Wybory prezydenckie w Rosji w 2018 roku w świetle niemieckiej opinii publicznej
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wykorzystanie budowli i obiektów infrastruktury w działaniach bojowych. Cz. 1
Brak okładki
Użycie artylerii w obronie oddziału
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa w operacjach pokojowych
Brak okładki
Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935-1939
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Likwidacja skutków po uderzeniach chemicznych w działaniach zaczepnych dywizji zmechanizowanej : praca doktorska
Brak okładki
System symulacji pola walki dla potrzeb szkolenia zmian dowodzenia i zmian dyżurnych SD związku operacyjno-taktycznego OPK : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wzory zarządzeń bojowych frontu i armii oraz meldunków bojowych armii i dywizji
Brak okładki
Organizacja łączności wojsk inżynieryjnych armii : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 126 : zabezpieczenie tyłowe pułku w działaniach bojowych : ćwiczenie dowódczo-sztabowe w SOD WWL : opracowanie metodyczne
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie