• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Samorząd terytorialny : pionowy podział władzy
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki