• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Samochód patrolowo-interwencyjny DZIK
Polityka światowa po zimnej wojnie
No cover
Kształtowanie wizerunku sił zbrojnych jako gwaranta bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku : rozprawa doktorska
No cover
Edukacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń niemilitarnych Polski : rozprawa doktorska