• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne
Loty ku zwycięstwu : polscy lotnicy 1939-1945
U-booty Hitlera w Ameryce Południowej : prawdziwa historia