• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
Wprowadzenie do ekonomii rozwoju trwałego
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : dokumenty
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie lokalnym