• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Voyage planning and weather
Brak okładki
Zbiór karny + 2021 : przepisy wprowadzające, przepisy przejściowe, wykazy aktów zmieniających, wykazy aktów wykonawczych, skorowidze
Brak okładki
Usługi rynku telekomunikacyjnego w warunkach rosnącej roli internetu na przykładzie wybranych państw
Regulacje Covid-19 w prawie pracy
Brak okładki
EU - a new surveillance society after September 11?