• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Imigranci z Ukrainy w Polsce : uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa
Promocja bezpieczeństwa i obronności : wybór zagadnień
Determinanty motywacji młodzieży do służby wojskowej
Wybrane problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Graficzne zobrazowanie sytuacji taktycznej w dokumentach bojowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2015
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Program nauczania : kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony i obrony obiektów : (kod 9101020) : w ramach systemu przeszkalania rezerw osobowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
China internet development report 2017
Brak okładki
Information technology & the law
Deep fakes and the infocalypse : what you urgently need to know
Brak okładki
Cyber attacks and the legal justification for an armed response : need to clarify definition of cyberattack, legal guidelines, law of war and armed conflict, severity and human casualties
 
Biblioteka StratCom
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Efektywna komunikacja w zespole
Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : kształtowanie przepisów konstytucyjnych i ustawowych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania taktyczne : (materiał do studiowania)
Brak okładki
Charakterystyka wybranych systemów informatycznych i programów użytkowych w zakresie zarządzania oraz wspierania procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego
Brak okładki
Teoria dowodzenia : planowanie działalności szkoleniowej w Siłach Zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w okresie pokoju : studium działalności dowódczo-sztabowej w okresie pokoju)
Brak okładki
Integracja działań w systemie zarządzania kryzysowego RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ogniwa ochrony państwa [Dokument elektroniczny]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 302 : operacja zaczepna armii : opracowanie metodyczne : zajęcie 7f (TWRiA)
Brak okładki
Prognoza przyszłych działań wojennych (w tym operacji i działań bojowych) oraz roli poszczególnych rodzajów sił zbrojnych wojsk i służb (lata 1990-2015) : "Prognoza-3"
Brak okładki
Zabezpieczenie tyłowe lotnictwa wojsk lądowych działającego w składzie operacyjnej grupy manewrowej armii : skrypt
Brak okładki
Inżynieria systemów w rozwoju społeczno-ekonomicznym i obronnym kraju : materiały kolokwium
Brak okładki
Walka radioelektroniczna w siłach powietrznych NATO : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store