• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Działania na rzecz minimalizowania przestępczości w wojsku w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
No cover
Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej
No cover
Determinanty bezpieczeństwa społeczności lokalnych południowo-wschodniego pasa przygranicznego Polski : rozprawa doktorska
No cover
Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu
No cover
Po polsku 2 : podręcznik nauczyciela