• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
7 Batalion Sanitarny : kadra zapasowa 7 Szpitala Okręgowego
Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza : od zakończenia stanu wojennego do końca lat 80. : źródła
Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej : między geopolityką a konstruktywizmem
Był dwór, nie ma dworu : reforma rolna w Polsce
Organizacja "Ruch" (1965-1970)