• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polityka etniczna Republiki Austrii
Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej : przemyskie epizody = The road to independent Republic of Poland : Przemyśl episodes
Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 : aspekty polityczne
Stawka to za mało
Polska Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo morskie państwa od zimnej wojny do NATO : próba usystematyzowania