• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki : komentarz
Polska za linią Curzona
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i perspektywy
Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem