• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
No cover
Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika : rozprawa doktorska
No cover
Obrona powietrzna bazy lotniczej : rozprawa doktorska
Przywództwo : konteksty : reminiscencje : odniesienia
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki