• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Parysów : dzieje miejscowości
Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych służby i wojsk chemicznych do 1969 roku
Działania człowieka w sytuacjach zagrożeń zewnętrznych innych ludzi
Technologia i utrzymanie dróg samochodowych a bezpieczeństwo transportu lądowego
Technologie informacyjne w logistyce
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Doskonalenie funkcjonowania zabezpieczenia materiałowego jednostek i instytucji wojskowych przez wojskowy oddział gospodarczy : rozprawa doktorska
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Logistyka a bezpieczeństwo : problemy współczesnej Europy
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
death of the Gods : the new global power grab
Brak okładki
Technocrime, policing, and surveillance
Brak okładki
language of cybersecurity
Brak okładki
Blockchain in cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Big data law in Canada
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
Detecting fake news on social media
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
Business across cultures : effective communication strategies
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Koncepcje operacyjnego użycia sił powietrznych Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2020 : rozprawa doktorska
Brak okładki
System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. T. 4
Brak okładki
Wojskowo-geograficzna charakterystyka Ukrainy
Brak okładki
Modele struktur organizacyjnych pododdziałów dowodzenia i łączności szczebla taktycznego wojsk lądowych : praca naukowo-badawcza pk. "STRUKTURY"
Brak okładki
Procedury dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym : podręcznik opracowany w ramach programu badawczego nr PBZ-MNiSW-DBO-02/I2007 "Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych"
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Rozmieszczenie i przesuwanie elementów ugrupowania tyłów armii w operacji zaczepnej : (materiał do studiowania)
Brak okładki
Charakterystyczne właściwości działań bojowych oddziałów i pododdziałów w górach niskich i średnio wysokich : (skrypt)
Brak okładki
Szkice z przeszłości : wspomnienia
Brak okładki
Pułk zakłóceń radioelektronicznych wojsk obrony powietrznej kraju : skrypt
Brak okładki
Plan użycia wojsk obrony przeciwchemicznej 8 armii w operacji zaczepnej : (ćwiczenie nr 313)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store