• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Organizacja wojskowego systemu łączności : podstawy teoretyczne
Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii : wybrane zagadnienia
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Zmiany na rynkach pracy państw OECD ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej w latach 2000-2016
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych