• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) : list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego : studia i materiały
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 2,
Kobiety żołnierze w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 1