• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i perspektywy
Zmowa 1939 : pakt Stalin-Hitler
Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji
Duch wojska narodowego