• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego, narodowego i międzynarodowego u schyłku drugiej dekady XXI stulecia
Cybersecurity Law, Standards and Regulations
Informacja i dokumentacja : międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)
complete cybersecurity guidebook : easy to use by anyone, but essential for trainers, human resoures pros, IT officers, and managers
Cyber weaponry : issues and implications of digital arms