• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Security and privacy trends in the industrial internet of things
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Kodyfikacja wyrobów obronnych : zasady ogólne
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Peowiacy i ich losy : (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)