• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. T. 1
System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Maskowanie wojsk i obiektów na przykładzie doświadczeń wybranych państw
Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. 2
Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej