• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Przedsiębiorstwo sieciowe : powstanie, funkcjonowanie i rozwój
Praca : historia tego, jak spędzamy swój czas
NLP w biznesie : techniki skutecznego przekonywania
Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej
Perspektywy wykorzystania otwartych źródeł informacji do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu : rozprawa doktorska