• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 4(117)2019
Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego : komentarz
No cover
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych