• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019)
Ustawa o Policji : komentarz
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
No cover
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska