• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Największa klęska polskiego wywiadu : sowiecka operacja dezinformacyjna "Trust" 1921-1927
Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794
No cover
Inteligencja emocjonalna w działaniu : jak korzystać z inteligencji emocjonalnej na co dzień
Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa