• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska za linią Curzona
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Wojska samochodowe w Warszawie w latach 1918-1933
Załącznik do programu studiów : studia drugiego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Duch wojska narodowego