• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawy zarządzania organizacjami
Entrepreneurial urban regeneration : business improvement districts as a form of organizational innovation
Theory, design, and applications of unmanned aerial vehicles
Strategic management and governance : strategy execution around the world
Analytic briefing guide
 
Akademia Sztuki Wojennej
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Socjologia wojny
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Digital forensic education : an experiential learning approach
Brak okładki
Cambridge handbook of surveillance law
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
Brak okładki
Cyber crime
Brak okładki
Cybersecurity and human rights in the age of cyberveillance
 
Biblioteka StratCom
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
Strefy cyberwojny
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zastosowanie komputerów serii IBM PC w procesie wypracowania decyzji o użyciu lotnictwa myśliwsko-bombowego : załącznik programy użytkowe
Brak okładki
Litwa
Brak okładki
Analiza funkcjonowania wybranych centrów logistycznych w Polsce : praca magisterska
Brak okładki
Analiza pracy i planowanie kadr
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna : aspekt cywilny : skrypt
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja łączności w dywizjonie rakiet taktycznych w działaniach bojowych" : skrypt wykładu
Brak okładki
rganizacja i prowadzenie działań bojowych pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego i działań szturmowych pułku lotnictwa myśliwskiego" : (skrypt)
Brak okładki
Wstępne założenia do przeprowadzenia inwentaryzacji i badań procesów informacyjnych na szczeblach taktycznych : (projekt)
Brak okładki
Amunicyjne i medyczne zabezpieczenie armii w operacji zaczepnej z uwzględnieniem zabezpieczenia tyłowego operacyjnej grupy manewrowej : (materiał do studiowania)
Brak okładki
Analiza taktyczno-techniczna śmigłowca W-3 oraz wstępne wymagania taktyczno-techniczne wobec jego wersji bojowej. Część 2,
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920