• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Wpływ wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na sposób awansowania i wyznaczanie na stanowiska kierownicze w Policji : rozprawa doktorska
No cover
Zdolności operacyjne obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa doktorska
No cover
Straż graniczna w ochronie granic Polski w świetle wyzwań i zagrożeń radiacyjnych : rozprawa doktorska
No cover
Eurokorpus w systemie bezpieczeństwa europejskiego : rozprawa doktorska
Infografika w prasie i Internecie