• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cybersecurity law
Wszystko o wykryciu Skorpiona... : nieco o milicji, bezpiece, policji i polityce
Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego : w setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku
Kronika Wojska Polskiego 2021
Zapobieganie użyciu improwizowanych urządzeń wybuchowych przez organizacje terrorystyczne w różnych rejonach świata
 
Akademia Sztuki Wojennej
Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego
No cover
Potencjał Sił Zbrojnych w kontekście realizacji celów strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 r. (Etap 2) : praca naukowo-badawcza : II.2.10.1.0
No cover
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r
Si vis pacem, para bellum : dyplomacja czy siła?
No cover
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
Outer space and cyber space : similarities, interrelations and legal perspectives
Bezpieczny system w praktyce : wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne
Advanced introduction to cybersecurity law
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
 
Biblioteka StratCom
Facebook : a miało być tak pięknie
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Communication, technology and society
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
Komunikowanie strategii
 
Akademia Obrony Narodowej
No cover
Gminny system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji powodziowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 1) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu gminy i powiatu w czasie operacji powodziowej. [Vol.] 1-3.3
No cover
Dokumenty łączności wojsk lądowych SZ RP
No cover
Rozwój struktur organizacyjnych polskich wojsk lądowych do roku 2022 : rozprawa doktorska
No cover
Instytucjonalno-organizacyjne i społeczne aspekty funkcjonowania kadry w jednostkach o strukturze wielonarodowej : studium. Część 1
No cover
Elementarne czynniki walki zbrojnej : (materiał do studiowania)
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
No cover
stalanie możliwości ogniowych artylerii oraz przydziału i podziału amunicji przy wykorzystaniu środków małej mechanizacji i elektronicznych maszyn cyfrowych". Cz. 2,
No cover
Analiza taktyczno-techniczna miny lotniczej MK
No cover
Zeszyt taktyczny 1(64)
No cover
Niektóre problemy rozpoznania skażeń chemicznych w świetle aktualnych poglądów na zastosowanie broni chemicznej w działaniach bojowych : (referat na IV Sesję Naukową Katedry Służby Chemicznej Akademii Wojskowej im. Fryderyka Engelsa)
No cover
Logistyka korpusu Republiki Federalnej Niemiec
 
Wyższa Szkoła Wojenna
No cover
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
No cover
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
No cover
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
No cover
Wojska desantowo-powietrzne
No cover
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store