• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




New items
No cover
Eurokorpus w systemie bezpieczeństwa europejskiego : rozprawa doktorska
Edukacja jutra : zróżnicowane obszary rozwoju edukacji instytycjonalnej
No cover
Agencje ochrony osób i mienia w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska
Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego : komentarz
No cover
Wykorzystanie zasobów terenowych do zabezpieczenia logistycznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych akcji ratowniczych : aneks