• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska za linią Curzona
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Meandry polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku : wybrane aspekty
Przepisy o działalności służby żywnościowej : DU-4.21.1(B)
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: dowodzenie : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 : profil studiów: praktyczny