• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwm górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Neoweberyzm : etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy
Cybercrime : eine Einführung