• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
No cover
Metodyka szkolenia lotniczego na samolocie PZL-130 ORLIK (MSzL PZL-130). Cz. 1,
No cover
Bezpieczeństwo użytkowania okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej : rozprawa doktorska
No cover
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
No cover
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych