• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Deportacja i praca przymusowa : dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939-1945
Szkice z etyki" służb bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po 1989 roku