• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Information warfare in the age of cyber conflict
No cover
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
No cover
Zwalczanie przestępczości gospodarczej przez Policję jako element ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego Polski : rozprawa doktorska
No cover
Kierunki doskonalenia procesu szkolenia kandydatów do służby w policji : rozprawa doktorska
Demokratyczne ideały a rzeczywistość : studium o polityce przebudowy