• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Zanim zbudowano Gdynię..." : wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich
No cover
Kodeks karny : komentarz
No cover
Przemysł 4.0 w organizacjach : wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
No cover
Cyberdanger : understanding and guarding against cybercrime
No cover
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : komentarz