• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Pashtun identity and geopolitics in Southwest Asia : Pakistan and Afghanistan since 9/11
Szkolenie z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.1(B)
Kamala Harris : pierwsza biografia
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych
Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019)