• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Polska za linią Curzona
Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej : kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne
Cybersecurity and Law. Nr 1(3)/2020
Konstytucyjność systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r