• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021
Komunikacja w polityce i w biznesie : sztuka przekonywania w epoce postprawdy
Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce
Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej : perspektywa narodowa i międzynarodowa / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek, Olivér Baloch
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : system meldunkowy EOD : DTU-3.18.1.6(C)
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: ekonomika obronności, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Brak okładki
System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber-security in critical infrastructures : a game-theoretic approach
Brak okładki
Internet : publiczne bazy danych i Big data = Public databases and Big data
Słownik telekomunikacji i informatyki angielsko-polski, polsko-angielski
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
Wireless - powered backscatter communications for internet of things
 
Biblioteka StratCom
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Podstawy prawne bezpieczeństwa RP
Brak okładki
Tworzenie produktu logistycznego w przedsiębiorstwie handlowym (na przykładzie firmy Omega) : praca magisterska
Brak okładki
Organizacyjne i metodologiczne podstawy gry kierowniczej "Tajfun-1" [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Brak okładki
Regulamin działań wojsk obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Inżynieryjne zabezpieczenie natarcia pp i DP w terenie górzysto-lesistym : (wykład)
Brak okładki
Prognozowanie skażeń promieniotwórczych na skutek zmasowanego uderzenia jądrowego : (algorytm i program EMC "MIŃSK-22") : "MALWA"
Brak okładki
Rozpoznanie i wypracowanie ogólnej koncepcji rozwiązania modelu walki wojsk lądowych : kryptonim "MODEL 3"
Brak okładki
Studia wojskowo-geograficzne a polska myśl operacyjna w latach 1918-1939 : rozprawa doktorska
Brak okładki
Podstawowe założenia strategii wojennej
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store